ទូរស័ព្ទមកយើងដោយផ្ទាល់: (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៨ ៨២១
អ៊ីមែល: info@aac.com.kh
ទូរសារ: (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៨ ៨២៥

Promotions

Automobile Association of Cambodia (AAC) is a very new organization. AAC was established in 2010 as a NGO. AAC became a member of the Federation International D’ Automobile (FIA) in year 2011 as mobility and tourism club, a new member amongst a family of 220 AA clubs in 130 countries based in 5 continents with a membership of 60 millions around the world.  Cambodia is thus linked to rest of the motoring world through FIA. This is an achievement for all motorists in Cambodia. Members of AAC have access to AA Clubs and get assistance around the world when they travel abroad for work, business or as tourists. FIA General Assembly, which convened in Istanbul on 7th December 2012, voted in favour of AAC as sport club in additional to the competence of the mobility and tourism.<


ផលិតផល

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin convallis neque non eros sodales convallis. Curabitur ac orci est, et blandit lorem. Vestibulum mattis ultrices sem a mollis. Pellentesque eu neque libero, ac condimentum nulla. Etiam tempus pellentesque nibh. Quisque ac semper diam. Donec vitae nisi eget lectus condimentum mollis non nec metus. Nunc elementum eros sapien. In hac habitasse platea dictumst. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque ut nunc nunc, sed pharetra tellus. Duis facilisis eleifend nisi, eget molestie tortor congue nec. Sed mattis mattis lacinia. Proin malesuada pretium eros, non facilisis purus bibendum in. Aenean varius ultricies eleifend. Praesent imperdiet facilisis orci, ac viverra nibh luctus.

This is a blockquote style example. It stands out, but is awesome

Dave Gamache, Skeleton Creator

Aenean quis leo a dolor pulvinar faucibus. Nam dictum neque vel odio ornare iaculis. Pellentesque tincidunt, risus sed suscipit interdum, augue nisl lacinia odio, quis venenatis elit dolor vel dolor. Sed neque magna, blandit nec pellentesque vel, ultrices vel arcu. Ut sed tortor mauris, eu volutpat nulla. Integer porttitor erat et purus porta blandit. Maecenas a euismod massa. Etiam rutrum quam ac libero pretium dictum. Duis dapibus ipsum in nibh faucibus eget tincidunt mi tincidunt. Curabitur eget sapien est, et scelerisque sem.<


ព័ត៌មានចុងក្រោយ
  • ព្រឹត្តិប័ត្រពត៌មានតំបន់ទី2 លេខ7 ប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ 2016

    ព្រឹត្តិប័ត្រពត៌មានតំបន់ទី2 លេខ7 ប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ 2016

    យុទ្ទនាការណ៍មួកសុវត្ថិភាពដើម្បីកុមារ របស់សមាគមយានយន្តកម្ពុជា ត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងព្រឹត្តិប័ត្រពត៌មានលេខនេះ។ ព្រមជាមួយគ្នានេះផងដែរ ការផ្សព្វផ្សាយ "យុទ្ធនាការណ៍ Safe Steps" នៅក្នុងកម្មវិធី CAMAUTO ឆ្នាំ 2016 ក៏បានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងទំព័រតែមួយជាមួយគ្នាទៀតផង។<